IRIS BODEMER
 WORK

 2021 / 2022
 2019 / 2020
 2017 / 2018
 2015 / 2016
 2013 / 2014
 2011 / 2012
 2009 / 2010
 2007 / 2008
 2005 / 2006
 2003 / 2004
 2001 / 2002
 1999 / 2000
 1997 / 1998

 VIDEO

 BIOGRAPHY

 BIBLIOGRAPHY  

 PUBLICATIONS  

 TEXT

 CONTACT

 DOWNLOAD

 DATA
 PROTECTION
 DECLARATION

 ABOUT

 
Iris Bodemer Klingstr. 27 Tel: +49(0)7231 356539
  75175 Pforzheim mail@irisbodemer.de
  Germany www.irisbodemer.de
    VAT No.: DE184403104
    Disclaimer
     
Nicole Eberwein Photography and Preprint  
     
Julian Kirschler Photography until 2013  
     
Andreas Bredenfeld Translation